Công văn 4614/BYT-KHTC

Công văn 4614/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4614/BYT-KHTC 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4614/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân.

Ngày 29/4/2021 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BYT về hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề nghị các các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức thực hiện nội dung Thông tư, lưu ý một số nội dung sau:

1. Tại Điều 15 quy định các số liệu để tính toán quỹ định suất năm 2021 căn cứ vào số liệu năm 2019, trong đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2019 đồng thời tiếp tục thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 01/01/2021;

2. Tại khoản 1 Điều 3: "Phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú phát sinh tại cơ sở trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này"

3. Tại điểm a khoản 3 Điều 7: "Thẻ QĐ nhóm icơ sở năm giao quỹ là số thẻ quy đổi nhóm tuổi i của cơ sở của năm giao quỹ được tính theo công thức như sau:

4. Tại điểm b khoản 1 Điều 15:

TL thực hiện tính quỹ định suất toàn quốc năm 2021 được áp dụng bằng 1.

5. Tại điểm đ khoản 1 Điều 15: Tỷ lệ chuyển vào điều trị nội trú của năm trước liền kề bằng (=) Số lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú của năm 2019 của cơ sở chia (:) Số lượt khám bệnh, chữa bệnh khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (bao gồm cả nội và ngoại trú) của năm 2019 của cơ sở.

Số lượt điều trị nội trú vượt quá mức quy định của năm 2021 so với số lượt điều trị nội trú của năm 2019 được xác định bằng tỷ lệ chuyển vào điều trị nội trú gia tăng nhân (x) số lượt KCB nội và ngoại trú, không xác định theo số thẻ quy đổi. Từ năm 2022 xác định căn cứ trên số thẻ quy đổi, đồng thời bổ sung hướng dẫn cho trường hợp không có số thẻ quy đổi thì xác định trên số lượt đến KCB bao gồm cả nội và ngoại trú.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế đầu mối phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. Các vướng mắc vượt quá thẩm quyền cấp tỉnh có báo cáo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4614/BYT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4614/BYT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2021
Ngày hiệu lực09/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4614/BYT-KHTC 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4614/BYT-KHTC 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4614/BYT-KHTC
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrần Văn Thuấn
       Ngày ban hành09/06/2021
       Ngày hiệu lực09/06/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 ngày trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4614/BYT-KHTC 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4614/BYT-KHTC 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT

             • 09/06/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/06/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực