Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2014 tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Trong thời gian vừa qua, có nhiều Sở Tư pháp gọi điện về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (sau đây viết tắt là Cục QLXLVPHC &TDTHPL)) hoặc phản ánh trong một số hội nghị tập huấn đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận, xử lý các văn bản quyết định do các cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án nhân dân (TAND) có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,... gửi đến Sở Tư pháp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC). Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Triển khai việc quy định chi tiết thi hành quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật XLVPHC nói trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. Tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nêu trên có quy định: “1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu điện tử từ cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp”. Nội dung quy định này được hiểu: cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính chỉ được xây dựng dưới hình thức cơ sở dữ liệu điện tử trên cơ sở tích hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp mà không xây dựng dưới hình thức cơ sở dữ liệu bằng giấy.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành vào tháng 12/2014. Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính cũng đang được xúc tiến xây dựng và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào năm 2015. Đây là hai văn bản pháp lý quan trọng, làm tiền đề và cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Do đó, trong thời gian chưa xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, đề nghị Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các đơn vị có thẩm quyền xử phạt thuộc phạm vi Bộ, ngành mình quản lý không gửi văn bản, quyết định liên quan đến XLVPHC đến Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp địa phương; đồng thời các Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng không tiếp nhận các văn bản, quyết định do các cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi Bộ, ngành mình quản lý dưới hình thức văn bản giấy gửi đến; các cơ quan có liên quan nói trên sẽ tự lưu giữ các văn bản, quyết định về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan mình theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Văn phòng BTP (để biết);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Thuộc tính Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành07/11/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính

           • 07/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực