Công văn 4617/TCT-QLN

Công văn 4617/TCT-QLN năm 2017 về miễn tiền chậm nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4617/TCT-QLN 2017 về miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4617/TCT-QLN
V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ban QLDA thực hiện d án hp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội đô thị Hưng Yên
(568 Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 73/BQLDA ngày 26/9/2017 của Ban QLDA thực hiện dự án hp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội đô thị Hưng Yên về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế GTGT. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) quy định: 1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên stiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá stiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ban QLDA thực hiện dự án hợp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội đô thị Hưng Yên không phải là đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN mà chỉ thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) thay cho nhà thầu nên không thuộc đối tượng được xem xét không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban QLDA biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/cáo);
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ Pháp ch
ế - Tổng cục Thuế;
-
Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN(2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4617/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4617/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4617/TCT-QLN

Lược đồ Công văn 4617/TCT-QLN 2017 về miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4617/TCT-QLN 2017 về miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4617/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Đức Tuân
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4617/TCT-QLN 2017 về miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4617/TCT-QLN 2017 về miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

         • 10/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực