Công văn 4618/BTC-HCSN

Công văn 4618/BTC-HCSN thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4618/BTC-HCSN triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia 2016


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4618/BTC-HCSN
V/v triển khai thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 13/11/2015 của Quốc hội phê duyệt ch trương đầu tư các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các địa phương, trong đó có kinh phí thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2016;

Để tránh gián đoạn các hoạt động làm ảnh hưởng đến kết quả của Chương trình và tạo chủ động cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2016, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương:

1. Căn cứ các Mục tiêu của CTMTQG giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội phê duyệt và các Mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQG được ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2016 (nguồn vốn sự nghiệp) đ thực hiện các nhiệm v, hoạt động của các CTMTQG (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững) đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 và dự kiến tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2016-2020 (bao gồm các hoạt động của các CTMTQG giai đoạn 2011- 2015 dự kiến lồng ghép vào 02 CTMTQG giai đoạn 2016-2020).

Nội dung và mức chi thực hiện theo các văn bản hiện hành cho đến khi các CTMTQG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện của cấp có thẩm quyền.

- Dành kinh phí để thực hiện các nội dung mới dự kiến bổ sung trong giai đoạn 2016-2020 (hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện hưởng cơ chế huyện nghèo theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 và Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; nâng cao năng lực cho cộng đồng tại xã thuộc Chương trình 135,..).

2. Quan tâm chỉ đạo và chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đ thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Bộ
NN và PTNT;
- Các S
: LĐTB&XH, NN&PTNT, Tài chính;
- Các Vụ: NSNN, PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4618/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4618/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4618/BTC-HCSN triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4618/BTC-HCSN triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4618/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành06/04/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4618/BTC-HCSN triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4618/BTC-HCSN triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia 2016

         • 06/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực