Công văn 4619/SCT-QLNL

Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg và Thông tư 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng cho phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THUƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4619/SCT-QLNL
Về hướng dẫn triển khai việc thực hiện dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng;
- Các Trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố.

 

Triển khai Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện và Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng, nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc triển khai dán nhãn năng lượng, Sở Công Thương Thành phố hướng dẫn một số nội dung quy định về dán nhãn năng lượng như sau:

1. Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc và lộ trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg gồm:

a) Nhóm thiết bị gia dụng: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình. Lộ trình dán nhãn năng lượng cho các thiết bị này được áp dụng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và lộ trình áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Đối với sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 không được nhập khẩu, sản xuất loại đèn có công suất lớn hơn 60W.

b) Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại. Khuyến khích dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm này. Riêng tủ giữ lạnh thương mại áp dụng dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Lộ trình áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu cho nhóm thiết bị này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và cũng từ thời gian trên không được phép nhập khẩu, sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

c) Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, động cơ điện. Lộ trình dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và lộ trình áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và cũng từ thời gian trên không được phép nhập khẩu, sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

d) Nhóm phương tiện giao thông vận tải: Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống). Lộ trình dán nhãn bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Trình tự thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thực hiện theo các bước sau đây:

a) Thử mẫu điển hình: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu tự lấy mẫu phương tiện, thiết bị; số lượng và phương pháp lấy mẫu thử theo tiêu chuẩn tương ứng hoặc theo quy định của Bộ Công Thương và gửi tới tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thử nghiệm theo tiêu chuẩn tương ứng để được cấp phiếu kết quả thử nghiệm.

b) Lập hồ sơ gửi về Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công Thương, hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo danh mục các phương tiện, thiết bị.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

- Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa (bản sao có dấu xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp), bản mô tả tóm tắt các thông số đặc trưng cơ bản của phương tiện, thiết bị.

- Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm được chỉ định cấp có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.

- Hồ sơ, tài liệu, quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

- Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng liên quan: Đối với trường hợp đại lý nộp thay cho nhà sản xuất ở nước ngoài, đại lý phải xuất trình Giấy ủy quyền. Trường hợp các hồ sơ, tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng.

3. Sử dụng nhãn năng lượng:

- Nhãn năng lượng được sử dụng thống nhất theo quy định của Bộ Công Thương, hình thức, mẫu phải in theo mẫu quy định tại phụ lục 2 kèm theo Công văn này.

- Sau khi được cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, các doanh nghiệp tự in nhãn năng lượng và dán lên phương tiện, thiết bị đã đăng ký theo mức năng lượng xác định trong giấy chứng nhận được cấp.

- Nhãn năng lượng gắn lên phương tiện, thiết bị hoặc bao bì gói có kích thước phù hợp được thay đổi kích thước tăng giảm theo tỷ lệ, không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp không được tiếp tục dán nhãn năng lượng và phải đăng ký lại.

4. Triển khai thực hiện:

a) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền về chủ trương dán nhãn năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng bắt buộc phải dán nhãn năng lượng thuộc địa bàn quản lý.

- Theo quy định thì bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 một số phương tiện, thiết bị sử dụng điện sẽ bắt buộc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu, do đó đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến toàn thể các doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị có hiệu suất năng lượng tối thiểu không đạt chuẩn theo quy định, dẫn đến gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

- Rà soát số lượng doanh nghiệp sản xuất thuộc địa bàn và thống kê các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị bắt buộc phải dán nhãn năng lượng gủi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương để hướng dẫn làm thủ tục dán nhãn năng lượng.

b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tổ chức tuyên truyền về chủ trương dán nhãn năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng bắt buộc phải dán nhãn năng lượng thuộc địa bàn quản lý.

- Theo quy định thì bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 một số phương tiện, thiết bị sử dụng điện sẽ bắt buộc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung này nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị có hiệu suất năng lượng tối thiểu không đạt chuẩn theo quy định, dẫn đến gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

- Rà soát số lượng doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trên địa bàn và thống kê các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị bắt buộc phải dán nhãn năng lượng gủi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương để hướng dẫn làm thủ tục dán nhãn năng lượng.

c) Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu:

- Thực hiện lấy mẫu phương tiện, thiết bị gửi tổ chức thử nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định (hiện nay đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, địa chỉ số 31 Hàn Thuyên, quận 1).

- Sau khi có kết quả thử nghiệm của cơ quan được chỉ định thử nghiệm, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu làm thủ tục theo hướng dẫn nêu trên gửi về Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công Thương để được xem xét cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

d) Các Trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, chợ...

- Ban Quản lý các Trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, chợ tổ chức phổ biến đến các tiểu thương về chủ trương dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.

- Thông báo đến các tiểu thương là từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trở đi các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc nhóm thiết bị gia dùng phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc trước khi lưu hành trên thị trường. Sau thời gian trên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, đơn vị nhập khẩu và nếu phát hiện vi phạm về dán nhãn năng lượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện và Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng, tại địa chỉ Website của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh: http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương theo số điện thoại 38 292 441 - 38 221 775 để được hướng dẫn cụ thể hơn./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4619/SCT-QLNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4619/SCT-QLNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2012
Ngày hiệu lực22/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4619/SCT-QLNL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Lai
        Ngày ban hành22/06/2012
        Ngày hiệu lực22/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định

           • 22/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực