Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề 2014


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4621/LĐTBXH-KHTC
V/v kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2627/SLĐTBXH-VL ngày 03/12/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

Do vậy, đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan chức năng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhưng phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1836/QĐ-BKHĐT ngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và mục tiêu của Chương trình.

Bộ thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết và triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- Cục QLLĐNN;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4621/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực04/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4621/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành04/12/2014
        Ngày hiệu lực04/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề 2014

             • 04/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực