Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH

Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 2021 hỗ trợ lao động theo Quyết định 3642/QĐ-UBND Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
V/v tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP , Quyết định số 3642/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: UBND các quận, huyện, thị xã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng tại Công văn số 8365/UBND-KGVX ngày 9/8/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về việc phối hợp thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó: “Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2558/LĐTBXH-Vp ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động, trong đó, về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:

- Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó.

- Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,...). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

(xin gửi kèm theo Công văn số 2558/LĐTBXH-Vp ngày 05/8/2021)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- BHXH Thành phố;
- Ban Quản lý KCN&CX;
- Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu: VT, LĐTLBHXH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2021
Ngày hiệu lực11/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(21/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH

Lược đồ Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 2021 hỗ trợ lao động theo Quyết định 3642/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 2021 hỗ trợ lao động theo Quyết định 3642/QĐ-UBND Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Khánh
        Ngày ban hành11/08/2021
        Ngày hiệu lực11/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (21/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 2021 hỗ trợ lao động theo Quyết định 3642/QĐ-UBND Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 2021 hỗ trợ lao động theo Quyết định 3642/QĐ-UBND Hà Nội

              • 11/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực