Công văn 4630/TCT-CS

Công văn 4630/TCT-CS năm 2015 về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4630/TCT-CS 2015 thủ tục hoàn thuế miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4630/TCT-CS
V/v: Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận công văn số 2800/CT-TTHT ngày 19/8/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nng cung cấp thêm một số thông tin về thực tế hoạt động của các nhà thầu Hoa Kỳ thực hiện Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nng.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, hồ sơ, tạo điều kiện để các nhà thầu thực hiện các công việc mang tính nhân đạo và thuận lợi trong việc thu hút nguồn viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 2800/CT-TTHT nêu trên.

Đ nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn nhà thầu, chuyên gia nước ngoài và các bên liên quan thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC, HTQT (BTC);
- Vụ PC, KK, HTQT (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4630/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4630/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4630/TCT-CS 2015 thủ tục hoàn thuế miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4630/TCT-CS 2015 thủ tục hoàn thuế miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4630/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4630/TCT-CS 2015 thủ tục hoàn thuế miễn thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4630/TCT-CS 2015 thủ tục hoàn thuế miễn thuế

            • 05/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực