Công văn 4631/LĐTBXH-PC

Công văn 4631/LĐTBXH-PC áp dụng pháp luật lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4631/LĐTBXH-PC áp dụng pháp luật lao động kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4631/LĐTBXH-PC
V/v Áp dụng pháp luật lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị giáo dục 1

Trả lời công văn số 279/CTCPTBGD1-TCHCQT ngày 10/1/2009 của quý công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Pháp luật lao động hiện hành quy định: Nội quy lao động của doanh nghiệp không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác (quy định tại khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Lao động); trường hợp nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật thì người sử dụng lao động sửa đổi; bổ sung và đăng ký lại (quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất, đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ).

Do đó, trường hợp doanh nghiệp chưa ban hành nội quy lao động theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật thì chỉ có thể áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động cho các hành vi vi phạm đã được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, Vụ  PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4631/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4631/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2009
Ngày hiệu lực07/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4631/LĐTBXH-PC áp dụng pháp luật lao động kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4631/LĐTBXH-PC áp dụng pháp luật lao động kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4631/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐặng Đức San
        Ngày ban hành07/12/2009
        Ngày hiệu lực07/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4631/LĐTBXH-PC áp dụng pháp luật lao động kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4631/LĐTBXH-PC áp dụng pháp luật lao động kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

           • 07/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực