Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH

Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH năm 2014 thủ tục hải quan điện tử Ban Cải cách hiện đại hóa


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4631/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 845/HQBD-VNACCS ngày 14/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014. Về vấn đề này, Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và vướng mắc về kiểm hóa hộ:

Ngày 26/4/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4613/TCHQ-VNACCS về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC theo đó điểm 8 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS đã hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, điểm 17 hướng dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa tại chi cục Hải quan cửa khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn.

2. Vướng mắc thủ tục hủy tờ khai:

Nội dung vướng mắc này đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 1 công văn số 3609/TCHQ-VNACCS ngày 04/4/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC cụ thể như sau: “Trường hợp khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 22, khi phát hiện khai sai, để làm tiếp thủ tục hải quan hoặc sửa nội dung khai sai, người khai hải quan phải khai lại tờ khai mới với nội dung đã được chỉnh sửa đồng thời thực hiện hủy tờ khai sai. Thủ tục hủy tờ khai theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 22”.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b)

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4631/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2014
Ngày hiệu lực26/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH năm 2014 thủ tục hải quan điện tử Ban Cải cách hiện đại hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH năm 2014 thủ tục hải quan điện tử Ban Cải cách hiện đại hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4631/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành26/04/2014
        Ngày hiệu lực26/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH năm 2014 thủ tục hải quan điện tử Ban Cải cách hiện đại hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4631/TCHQ-CCHĐH năm 2014 thủ tục hải quan điện tử Ban Cải cách hiện đại hóa

           • 26/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực