Công văn 4633/TCT-KK

Công văn 4633/TCT-KK năm 2017 điều chỉnh tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4633/TCT-KK 2017 tiền chậm nộp do nộp tiền phạt trước khi nộp tờ khai bổ sung


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4633/TCT-KK
V/v điều chỉnh tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 54/2017-CV-NEVNHN ngày 21/08/2017 của Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội đề nghị điều chỉnh tiền chậm nộp do nộp tiền phạt trước khi nộp tờ khai bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

- Tiết a Khoản 3 Điều 10 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nht là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

- Tiết a Khoản 5 Điều 10 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đng thời tng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm s thuế phải nộp nếu cn xác định lại s thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tin chậm nộp (nếu có).”

- Khoản 2 Điều 26 quy định thời hạn nộp thuế: “Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thm quyn khác.”

- Tiết c Khoản 2 Điều 34 hướng dẫn tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế: “Sngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày l, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội (gọi tắt là Chi nhánh) kê khai sai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại kỳ kê khai từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2010 thì Chi nhánh phải nộp hồ sơ khai bổ sung của các kỳ kê khai sai nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp sau khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng sthuế phải nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau khi khai bổ sung làm giảm sthuế phải nộp thì tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung đến thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai bổ sung, số tiền chậm nộp đã tính trước đó (từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế đến thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế) đối với các kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2009 không thực hiện điều chỉnh lại.

Về vấn đề này, ngày 12/12/2016 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/TCT-KK trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm sthuế phải nộp (bn photocopy đính kèm), đề nghị Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5733/TCT-KK nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội (để phối hợp);
-
Vụ: CS PC, QLN (TCT);
-
Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4633/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4633/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4633/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4633/TCT-KK 2017 tiền chậm nộp do nộp tiền phạt trước khi nộp tờ khai bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4633/TCT-KK 2017 tiền chậm nộp do nộp tiền phạt trước khi nộp tờ khai bổ sung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4633/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4633/TCT-KK 2017 tiền chậm nộp do nộp tiền phạt trước khi nộp tờ khai bổ sung

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4633/TCT-KK 2017 tiền chậm nộp do nộp tiền phạt trước khi nộp tờ khai bổ sung

           • 10/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực