Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV sử dụng tài liệu Bác Hồ bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4634/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương (Bộ phận chuyên trách 03), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”. Bộ tài liệu đã được thẩm định để đưa vào sử dụng trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Để góp phần triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên tại các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các nhà trường và các đơn vị trực thuộc sử dụng tài liệu nêu trên từ năm học 2016 – 2017.

Các nhà trường xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông theo hướng tích hợp trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội… đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề; giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; góp phần tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục.

Trong quá trình sử dụng tài liệu nêu trên, các tập thể và cá nhân có ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694984, 01237485979; Email: nxha@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Văn phòng TW Đảng
- Ban Tuyên giáo TW
- Văn phòng Chính phủ (để b/c) ;
- Bộ trưởng
- Các Thứ trưởng
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ;
- Nxb Giáo dục Việt Nam ( để th/hiện);
- VP Ban cán sự Đảng Bộ GD & ĐT;
- Lưu : VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC
HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4634/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2016
Ngày hiệu lực21/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV sử dụng tài liệu Bác Hồ bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV sử dụng tài liệu Bác Hồ bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4634/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành21/09/2016
        Ngày hiệu lực21/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV sử dụng tài liệu Bác Hồ bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV sử dụng tài liệu Bác Hồ bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh 2016

             • 21/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực