Công văn 4636/VPCP-TH

Công văn 4636/VPCP-TH phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4636/VPCP-TH phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4636/VPCP-TH
V/v phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 1166/VPQH-TH ngày 19 tháng 6 năm 2012 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:

I. TẠI PHIÊN HỌP THỨ 9 (TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012):

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị: Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình:Tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị, trình:

- Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài;

- Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến tính mạng của nhân dân.

II. TẠI PHIÊN HỌP THỨ 10 (TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2012):

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị:

- Dự án Luật Dự trữ quốc gia;

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình: Dự án Luật Hộ tịch.

5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình: Dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

6. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình: Dự án Luật Phòng, chống khủng bố.

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

8. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình:

- Dự án Luật giáo dục quốc phòng, an ninh;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

9. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình: Dự án Luật Thủ đô.

10. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Sau khi các Tờ trình, Báo cáo, Dự án Luật (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu), Dự án Pháp lệnh (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 09 tháng 7 năm 2012 đối với phiên họp thứ 9 và trước ngày 06 tháng 8 năm 2012 đối với phiên họp thứ 10, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản.

Đối với các Dự án Luật, Dự án Pháp lệnh đã được Chính phủ trình và đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật, Pháp lệnh. Sau đó theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn trên.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ hành chính, email: vanthuqh@qh.gov.vn; Trung tâm tin học, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Phạm Lê Hằng, Trưởng phòng Intranet, Trung tâm Tin học, email: hangpl@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: PL, KGVX, TCCV, NC, TKBT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b). Vg.51

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 4636/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4636/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2012
Ngày hiệu lực26/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4636/VPCP-TH

Lược đồ Công văn 4636/VPCP-TH phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4636/VPCP-TH phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4636/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành26/06/2012
        Ngày hiệu lực26/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4636/VPCP-TH phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4636/VPCP-TH phân công chuẩn bị phiên họp thứ 9 và thứ 10

              • 26/06/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/06/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực