Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT 2017 hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/BGDĐT-KHCNMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khi xướng năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, cụ thể như sau:

1. Quán triệt, phổ biến, triển khai các giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về môi trường.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận xã hội và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

3. Tổ chức mít tinh, các chiến dịch truyền thông, các ngày hội ra quân và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn như: Tổ chức Lễ Mít tinh, các cuộc thi, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn trường học; tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu...; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường và các hoạt động thiết thực khác; thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.

4. Phát động phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, những khu vực công cộng xung quanh trường.

5. Tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường thông qua việc tích hợp/lồng ghép các kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với con người và những việc cần làm để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng vì bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường: các chương trình giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho cộng đồng ...

7. Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự, chuyên trang, chương trình cổ động, tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên các tạp chí, website của đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai, phối hợp chặt chẽ với ngành tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2017 theo địa chỉ sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: [email protected], [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4637/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT

Lược đồ Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT 2017 hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT 2017 hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4637/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT 2017 hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4637/BGDĐT-KHCNMT 2017 hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

             • 03/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực