Công văn 4640/TCHQ-KTTT

Công văn số 4640/TCHQ-KTTT về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư 32/2007/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4640/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc khi thực hiện TT 32/2007/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4640/TCHQ-KTTT

V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ảnh của Cục Hải quan địa phương và một số doanh nghiệp vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC về thủ tục, hồ sơ khi xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất trả nước ngoài. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại các Điểm 1.19, 1.20, 1.22, Mục II, Phần A Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT quy định: Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo đúng nội dung quy định thủ tục, hồ sơ miễn thuế, xét miễn thuế, tạm miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu hiện hành.

Thực hiện các Điểm này, khi làm thủ tục nhập khẩu, các doanh nghiệp khai báo tại phần thuế GTGT trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Cán bộ Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và ghi trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu phần kiểm tra thuế là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Lãnh đạo Cục Hải quan hoặc lãnh đạo Chi cục không ra quyết định không thu thuế GTGT như thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ Luật thuế GTGT; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ; Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT, thì: khi nhập khẩu hàng hóa, nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập tái xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai theo loại hình kinh doanh thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày (đối với trường hợp được ân hạn thuế) kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp hàng hóa đã tái xuất trong thời hạn nộp thuế 30 ngày nêu trên thì doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT tương ứng với số hàng hóa đã tái xuất.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự xét không thu thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành về Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự xét không thu thuế nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng đã tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba.

Công văn này thay thế công văn số 3180TCHQ/KTTT ngày 12/7/2004 của Tổng cục Hải quan V/v thủ tục hồ sơ để không thu thuế GTGT và công văn số 4316/TCHQ-KTTT ngày 17/10/2005 của Tổng cục Hải quan V/v không thu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục HQ TP. HCM;
(thay trả lời CV số 1540/HQTP-NV)
- Website Hải quan;
- Lưu VT, TCHQ(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4640/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4640/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2007
Ngày hiệu lực 14/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4640/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc khi thực hiện TT 32/2007/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4640/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc khi thực hiện TT 32/2007/TT-BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4640/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 14/08/2007
Ngày hiệu lực 14/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4640/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc khi thực hiện TT 32/2007/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 4640/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc khi thực hiện TT 32/2007/TT-BTC

  • 14/08/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực