Công văn 4640/TCT-CS

Công văn 4640/TCT-CS năm 2015 về chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4640/TCT-CS chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4640/TCT-CS
V/v chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thành An HD.
(Đ/c: Thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số TAHD/CV/150714 ngày 14/7/2015 của Công ty TNHH Thành An HD về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 Khoản 12 và Khoản 13 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Thành An HD tại công văn số TAHD/CV/150714 nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hp Công ty TNHH Thành An HD từ tháng 1 năm 2015 đã phát sinh doanh thu, đã sử dụng hóa đơn bán hàng và đã kê khai, nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp thì Công ty TNHH Thành An HD tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế trực tiếp cho đến hết năm 2015. Trường hp Công ty TNHH Thành An HD muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ thì lập Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế mới (là phương pháp khấu trừ) theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 để được áp dụng phương pháp khấu trừ từ năm 2016.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thành An HD được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
-
Vụ PC, Vụ KK - TCT;
-
Lưu: VT, CS(3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn H
ữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4640/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4640/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4640/TCT-CS chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4640/TCT-CS chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4640/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4640/TCT-CS chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4640/TCT-CS chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực