Công văn 46417/CTHN-TTHT

Công văn 46417/CTHN-TTHT năm 2021 về khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 46417/CTHN-TTHT 2021 khai thuế thay cho hộ kinh doanh Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46417/CTHN-TTHT
V/v khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Miwon Việt Nam tại Hà Nội
(Đ/c: Tòa nhà Miwon, Số 22 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; MST: 2600109933-001)

Trả lời công văn số 0111/MWHN/Thuế TNCN ngày 01/11/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Miwon Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) hỏi về việc khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

+ Tại Điều 8 quy định phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân:

“1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

...c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;”

+ Tại Điều 20 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.”

- Căn cứ Phụ lục I Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đi với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC) hướng dẫn:

“Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán nộp thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn đơn vị về nguyên tắc như sau:

Trường hợp công ty chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán từ ngày 01/08/2021 thì công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5% theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Chi nhánh Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Miwon Việt Nam tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 46417/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46417/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2021
Ngày hiệu lực15/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 46417/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 46417/CTHN-TTHT 2021 khai thuế thay cho hộ kinh doanh Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 46417/CTHN-TTHT 2021 khai thuế thay cho hộ kinh doanh Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu46417/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành15/11/2021
        Ngày hiệu lực15/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 46417/CTHN-TTHT 2021 khai thuế thay cho hộ kinh doanh Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 46417/CTHN-TTHT 2021 khai thuế thay cho hộ kinh doanh Cục Thuế Hà Nội

              • 15/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực