Công văn 46422/CTHN-TTHT

Công văn 46422/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 46422/CTHN-TTHT 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46422/CTHN-TTHT
V/v xử lý hóa đơn đã lập

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Mã số thuế: 1400116233
Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 798/2021/CV-PG BANK đề ngày 28/10/2021 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (gọi tắt là Ngân hàng) về việc xử lý hóa đơn đã lập giữa Công ty Xăng dầu Long An và PG Bank. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

…”

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

+ Tại Khoản 1 Điều 59 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

…”

+ Tại Điều 60 quy định về xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP , ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng, dịch vụ.

…”

- Căn cứ Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ các quy định trên và nội dung văn bản hỏi của Ngân hàng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Theo đó:

Trường hợp hóa đơn đã được lập và giao cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (người mua), người bán và người mua đã kê khai thuế, nhưng hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại do không thực hiện được hợp đồng thì hai bên thực hiện xử lý thu hồi hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ. Đồng thời, Ngân hàng thực hiện điều chỉnh, khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

Đề nghị Ngân hàng căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Ngân hàng có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT8;
- Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 46422/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46422/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2021
Ngày hiệu lực15/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(26/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 46422/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 46422/CTHN-TTHT 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 46422/CTHN-TTHT 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu46422/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành15/11/2021
        Ngày hiệu lực15/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (26/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 46422/CTHN-TTHT 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 46422/CTHN-TTHT 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội

              • 15/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực