Công văn 4644/TCT-KK

Công văn 4644/TCT-KK năm 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4644/TCT-KK 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4644/TCT-KK
V/v: Điều chnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HSKT làm giảm số thuế phải nộp.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2514/CT-KK&KTT ngày 22/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp.

Căn cứ Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc nộp chậm tiền thuế;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn và theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4644/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4644/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2018
Ngày hiệu lực23/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4644/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4644/TCT-KK 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4644/TCT-KK 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4644/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành23/11/2018
        Ngày hiệu lực23/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4644/TCT-KK 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4644/TCT-KK 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế

           • 23/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực