Công văn 4647/BTC-CST

Công văn số 4647/BTC-CST về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4647/BTC-CST áp dụng Thông tư 22/2009/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4647/BTC-CST
V/v áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 328/SHTT-PCCS ngày 19/03/2009 của Cục Sở hữu trí tuệ và Công văn số 1420/TX-SHCN ngày 04/03/2009 của Công ty TNHH Trường Xuân về nội dung quy định tại khoản 2 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/2/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quy định: “Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký”. Theo đó, Thông tư số 22/2009/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 21/3/2009.

Khoản 2 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quy định: “Đối với các đơn đăng ký sỡ hữu công nghiệp đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà các công việc hoặc dịch vụ chưa hoàn thành và chưa nộp phí, lệ phí, nay có yêu cầu và được thực hiện, thì phải nộp phí, lệ phí theo mức quy định tại Thông tư này”.

Căn cứ theo quy định nêu trên và quy định về thủ tục xử lý đối với tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 2 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC được áp dụng như sau:

1. Đối với các khoản phí, lệ phí nộp trên cơ sở thông báo kết quả thẩm định đơn của Cục Sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau đây thì được áp dụng theo quy định tại Thông tư 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính trong thời hạn đã được ấn định trong các thông báo:

- Trường hợp có Thông báo kết quả thẩm định hình thức đơn đối với tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 21/2/2009;

- Trường hợp có Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đối với tất cả các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý được công bố trước ngày 21/9/2008;

- Trường hợp có Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đối với các đơn sáng chế được công bố trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn và các đơn sáng chế có yêu cầu thẩm định nội dung trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

2. Đối với các trường hợp còn lại mà đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã nộp trước ngày Thông tư 22/2009/TT-BTC có hiệu lực mà các công việc hoặc dịch vụ chưa hoàn thành và chưa nộp phí, lệ phí, nay có yêu cầu và được thực hiện, thì phải nộp phí, lệ phí theo mức quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Sở hữu trí tuệ biết và hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Trường Xuân;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4647/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4647/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2009
Ngày hiệu lực30/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4647/BTC-CST áp dụng Thông tư 22/2009/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4647/BTC-CST áp dụng Thông tư 22/2009/TT-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4647/BTC-CST
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Khắc Liêm
       Ngày ban hành30/03/2009
       Ngày hiệu lực30/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4647/BTC-CST áp dụng Thông tư 22/2009/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4647/BTC-CST áp dụng Thông tư 22/2009/TT-BTC

          • 30/03/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/03/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực