Công văn 4648/TCT-CS

Công văn 4648/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4648/TCT-CS chính sách thuế bảo vệ môi trường 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4648/TCT-CS
V/v: chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời Công văn số 1171/CT-THNVDT ngày 3/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về chính sách thuế bảo vệ môi trường, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 189, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định:

“Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tng s cphần ph thông của công ty đó;”

- Tại khoản 2, khoản 3, Điều 21, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu quy định:

“Điều 21. Quyn và nghĩa vụ của đại bán lẻ xăng du

2. Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phi xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đu mi. Nếu tng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đu mi đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phi xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mi khác chỉ đ kinh doanh nhiên liệu sinh học.

3. Thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đu mi, không được ký thêm hợp đng làm đại lý cho tng đại lý hoặc thương nhân phân phi xăng du hoặc thương nhân đu mi khác.

Đại lý phải nằm trong hệ thống phân phi của tổng đại lý hoặc thương nhân phân phi xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.”

- Tại điểm b.1, Khoản 4, Điều 15, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“4. Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một strường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

b) Đi với xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu)

b.1) Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mi thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mi trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng du (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đi với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đi sản phm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thng của đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cphần từ 50% trở xung); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khu ủy thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối; các Chi nhánh trực thuộc đơn vị đu mối; các Công ty cphần do đơn vị đầu mối nm cphần chi phi (trên 50% cphần) hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các Chi nhánh trực thuộc các Công ty cổ phần nêu trên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đi với lượng xăng dầu do các đơn vị thành viên xut, bán cho t chức, cá nhân khác ngoài hệ thống.

- T chức khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (trong Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu) thực hiện kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi xuất, bán xăng dầu.

- Đi với các trường hợp xăng dầu dùng làm nguyên liệu pha chế xăng sinh học mà chưa kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường thì khi xuất bán xăng sinh học đơn vị bán xăng sinh học phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp Công ty TNHH Thương mại và chế biến Dầu khí Nam Cần Thơ có trụ sở chính tại thành phố Cần Thơ là đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối của Công ty Dầu khí nam Sông Hậu nắm cổ phần chi phối 54% đối với Công ty Dầu khí Nam Cần Thơ thì Công ty TNHH Thương mại và chế biến Dầu khí Nam Cần Thơ thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại thành phố Cần Thơ theo quy định tại điểm b.1, Khoản 4, Điều 15, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC (01b);
- Vụ KK&KTT (01b);
- Vụ PC-TCT (
01b);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4648/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4648/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4648/TCT-CS chính sách thuế bảo vệ môi trường 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4648/TCT-CS chính sách thuế bảo vệ môi trường 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4648/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4648/TCT-CS chính sách thuế bảo vệ môi trường 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4648/TCT-CS chính sách thuế bảo vệ môi trường 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực