Công văn 4654/TXNK-CST

Công văn 4654/TXNK-CST năm 2017 về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4654/TXNK-CST 2017 chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4654/TXNK-CST
V/v chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 1639/HQHT-NV ngày 15/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, công văn số 06/2017/CV-XĐHT ngày 15/11/2017 của Công ty Cổ phần xe điện Hà Tĩnh (Công ty) vướng mắc chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11; khoản 6, khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại khoản 11, khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13; Điều 14, Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại mục 23 Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ quy định tại mục 23 Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án; trường hợp mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Luật này thì được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại công văn 1639/HQHT-NV trường hợp Công ty Cổ phần xe điện Hà Tĩnh được Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 282031000089 ngày 06/01/2015 thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe điện và dụng cụ điện dân dụng, điện chiếu sáng”, địa điểm thực hiện dự án tại khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11, khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP); được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11, khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP (nay là khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP).

 Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần xe điện Hà Tĩnh (Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh);

- Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4654/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4654/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4654/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4654/TXNK-CST 2017 chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4654/TXNK-CST 2017 chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4654/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực24/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4654/TXNK-CST 2017 chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4654/TXNK-CST 2017 chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu

            • 24/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực