Công văn 4655/UBND-TM

Công văn 4655/UBND-TM năm 2015 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 4655/UBND-TM 2015 kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4655/UBND-TM
Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành ph

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện;
- Cục Thuế Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Thi hành án dân sự Thành phố.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các Cơ quan hành chính Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007; Qua báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn 4321/STC-TTra ngày 07 tháng 7 năm 2015 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phí trông giữ xe tại địa bàn Quận, Huyện và Cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố (Thuế, Kho bạc, Công an, Viện kiểm sát, Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự);

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các Cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tốt việc trông giữ xe không thu phí của người dân đến giao dịch, làm việc theo đúng quy định tại Điều 16 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 2 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Thực hiện niêm yết bảng “giữ xe miễn phí” ở vị trí thuận tiện để người dân dễ nhận biết; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra trường hợp trông giữ xe trái với quy định tại Điều 16 Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như không bố trí khu vực để xe miễn phí hoặc có thu phí giữ xe của người đến giao dịch, làm việc.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Quận, Huyện kiểm tra việc trông giữ xe tại địa bàn Quận, Huyện và các Cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định trên địa bàn Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: CVP, các PVP;
-
Phòng TCTMDV, các Phòng CV;
-
Lưu: VT (TM-V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4655/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4655/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4655/UBND-TM 2015 kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4655/UBND-TM 2015 kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4655/UBND-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành10/08/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4655/UBND-TM 2015 kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4655/UBND-TM 2015 kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước Hồ Chí Minh

           • 10/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực