Công văn 4656/TCT-TNCN

Công văn 4656/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4656/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4656/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4404/CT-TTHT ngày 08/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế TNCN đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm và việc nộp thuế môn bài đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm và đại lý xổ số. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm:

- Tại Điều 1, Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 về hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm hướng dẫn:

"Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý."

- Tại Điều 3, Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"3.1. Khấu trừ và khai thuế :

Cơ sở kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là cơ sở giao đại lý) có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động đại lý trả cho các đại lý theo các mức tỷ lệ tương ứng với thu nhập của các đại lý theo Biểu luỹ tiến từng phần như sau:

-..............

Thu nhập của đại lý theo biểu này là thu nhập của cá nhân đại lý không giảm trừ các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp quỹ từ thiện nhân đạo..."

- Tại Điều 4 Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 hướng dẫn:

"Hồ sơ khai quyết toán thuế, thời hạn và nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 2.4 điểm 2, mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên áp dụng đối với cá nhân kinh doanh.

Khai quyết toán thuế cá nhân làm đại lý phải kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (nếu có khai giảm trừ người phụ thuộc)."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, cá nhân làm đại lý bảo hiểm thì thu nhập chịu thuế TNCN chính là khoản hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý.

Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm không được trừ các khoản chi phí và cũng không thực hiện ấn định chi phí theo hướng dẫn tại công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế môn bài đối với các cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002 hướng dẫn.

"Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

+ Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số cũng phải áp dụng việc nộp thuế môn bài như đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4656/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4656/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2010
Ngày hiệu lực17/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4656/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4656/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4656/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/11/2010
        Ngày hiệu lực17/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4656/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4656/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 17/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực