Công văn 4657/TCT-KK

Công văn 4657/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4657/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ ngân hàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 898/CT-KK đề ngày 05/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng xin ý kiến trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không có chứng từ thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

- Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“Điều 16. Điều kiện khu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) đđược khu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

d) Các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khu trừ, hoàn thuế:

d.1) Đối với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong scác giấy tờ sau đ thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã đăng ký với cơ quan hải quan tại nước nhập khẩu hàng hóa (01 bản sao); hoặc

- Đơn khởi kiện đến tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi người mua cư trú kèm giấy thông báo hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác nhận của cơ quan này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc

- Phán quyết thng kiện của tòa án nước ngoài cho cơ sở kinh doanh (01 bản sao); hoặc

- Giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền nước ngoài xác nhận (hoặc thông báo) bên mua nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (01 bản sao).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế nhận thấy nội dung trả lời của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 767/CT-KK đề ngày 01/8/2017 gửi Công ty cphần Thủy sản Sóc Trăng là phù hợp, cụ thể:

Tại kỳ tính thuế tháng 9/2016, Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng thực hiện xuất khẩu lô hàng tôm đông lạnh theo phương thức thanh toán L/C cho khách hàng Echopack INC. Tuy nhiên, đến hiện tại đã quá hạn thanh toán, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền thanh toán từ khách hàng, không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì trường hợp Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng có một trong các giấy tờ để thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại điểm d1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính cho lô hàng xuất khẩu nêu trên thì Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của lô hàng xuất khẩu theo quy định.

Trường hp Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc không có một trong số các giấy tờ đ thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì không được khấu trừ và hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng với lô hàng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- Vụ: CS, PC, TTra;
- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4657/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4657/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4657/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4657/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4657/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4657/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4657/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ ngân hàng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4657/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ ngân hàng

            • 11/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực