Công văn 466/XNK-CN

Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ công nhân


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 466/XNK-CN
V/v xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam
(Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 27.09.2013/INOUE ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam về việc xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Theo giải trình của Công ty tại công văn số 27.09.2013/INOUE nêu trên, giầy bảo hộ lao động (hàng mới 100%) mà Công ty có nhu cầu nhập khẩu để trang bị cho công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty, không nhằm mục đích kinh doanh, do vậy, đề nghị Công ty làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư và các quy định hiện hành, không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

2. Đề nghị Công ty chỉ sử dụng giầy bảo hộ nêu trên theo đúng mục đích, không nhượng bán, kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/cáo)
- TCHQ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 466/XNK-CN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 466/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2013
Ngày hiệu lực 10/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ công nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ công nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 466/XNK-CN
Cơ quan ban hành Cục Xuất nhập khẩu
Người ký Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành 10/10/2013
Ngày hiệu lực 10/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ công nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ công nhân

  • 10/10/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/10/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực