Công văn 4671/BNN-KTHT

Công văn 4671/BNN-KTHT năm 2015 về chỉ đạo hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4671/BNN-KTHT 2015 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4671/BNN-KTHT
V/v chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước khi Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật thì phải hoàn thành đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trước ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn chậm, mới chỉ có trên 10% số hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã để nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp; cán bộ, xã viên (thành viên) hợp tác xã nông nghiệp và nhân dân trên địa bàn nông thôn.

2. Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Trong quá trình rà soát, thực hiện đánh giá thực trạng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phân loại theo các nhóm để có giải pháp phù hợp. Cụ thể: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đủ điều kiện đăng ký lại; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu, có khả năng hợp nhất, sáp nhập; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động phải giải thể; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đủ điều kiện đăng ký lại phải chuyển sang loại hình tổ chức khác.

- Hướng dẫn các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã (về thành viên; tổ chức bộ máy; nội dung hoạt động; góp vốn và xử lý vốn, tài sản; xây dựng điều lệ và phương án kinh doanh, quản lý và sử dụng các quỹ, tổ chức Đại hội xã viên, lập hồ sơ đăng ký lại,...), giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển sang loại hình tổ chức khác.

- Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết hợp rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển.

3. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp sau khi tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020 (theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg): Khuyến khích mở rộng hình thức liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn; khuyến khích thành lập hợp tác xã quy mô lớn thông qua hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Những vấn đề khó khăn vướng mắc cần được rà soát cụ thể. Các địa phương cân nhắc tổ chức các hội nghị đối thoại theo từng chuyên đề giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển ở mỗi địa phương, từ đó triển khai nhân rộng.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ kinh phí và phân công Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời tham gia với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Nhà nước hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Định kỳ hàng tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nhanh tiến độ triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả, tiến độ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4671/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4671/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2015
Ngày hiệu lực15/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4671/BNN-KTHT 2015 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4671/BNN-KTHT 2015 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4671/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành15/06/2015
        Ngày hiệu lực15/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4671/BNN-KTHT 2015 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4671/BNN-KTHT 2015 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã

           • 15/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực