Công văn 4671/VPCP-KGVX

Công văn 4671/VPCP-KGVX năm 2016 hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4671/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị quyết chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu 2016 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4671/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư CTMT giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3878/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 23 tháng 5 năm 2016) hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1691/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 11 tháng 5 năm 2016) về hoàn chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

1. Tiếp thu toàn bộ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 tại văn bản số 1691/BTNMT-KTTVBĐKH (có bản chụp kèm theo).

2. Vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện theo phương án 2.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết bảo đảm phù hợp với 02 nội dung trên, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, LĐTBXH; Công Thương; GD&ĐT, Y tế, TTTT, VHTTDL, Qu
c phòng, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4671/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4671/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực14/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4671/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị quyết chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4671/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị quyết chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4671/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành14/06/2016
        Ngày hiệu lực14/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4671/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị quyết chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4671/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị quyết chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu 2016 2020

              • 14/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực