Công văn 4672/TCT-QLN

Công văn 4672/TCT-QLN năm 2015 về miễn tiền phạt và xóa nợ thuế do hỏa hoạn của Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4672/TCT-QLN miễn tiền phạt xóa nợ thuế hỏa hoạn 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4672/TCT-QLN
V/v miễn tiền phạt và xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/ĐXMT.2015 ngày 14/9/2015 của Công ty xây dựng thương mại hàng không về việc đề nghị miễn tiền phạt và xóa nợ thuế do hỏa hoạn. Đcó cơ sở xem xét miễn tiền phạt và xóa nợ đối với Công ty xây dựng thương mại hàng không, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ báo cáo những nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế của Công ty xây dựng thương mại hàng không (từ năm 2012 đến nay).

2. Báo cáo tình hình nợ thuế đến thời điểm tháng 10/2015; tình hình thực hiện đôn đc nợ và các biện pháp cưỡng chế nợ đã thực hiện đối với Công ty xây dựng thương mại hàng không.

3. Đnghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào các nội dung dưới đây đhướng dẫn Công ty lập hồ sơ miễn tiền phạt và xóa nợ thuế theo đúng quy định sau đây:

3.1. Về trường hợp được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

- Điểm 1 Mục XIII Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định: "Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị min xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác."

- Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định thì không có quy định miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế cho tổ chức khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn (chỉ áp dụng cho cá nhân).

3.2. Về miễn tiền chậm nộp:

Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định: "Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyn đề nghị min tin chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh him nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác."

3.3. Về trường hợp được xóa nợ thuế:

Tại Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định s83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì không có quy định xóa nợ thuế đi với trường hp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn.

Báo cáo các nội dung tại điểm 1, 2, 3 công văn này gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 7/11/2015.

Tổng cục Thuế thông báo đCục Thuế thành phố Cn Thơ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Cty xây dựng TM hàng không (333 đường Nguyễn Văn Linh (lộ 91B cũ), phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP
Cần Thơ;
- Lưu: VT, QLN (2b).
6

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đoàn Xuân Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4672/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4672/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4672/TCT-QLN miễn tiền phạt xóa nợ thuế hỏa hoạn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4672/TCT-QLN miễn tiền phạt xóa nợ thuế hỏa hoạn 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4672/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐoàn Xuân Toản
        Ngày ban hành06/11/2015
        Ngày hiệu lực06/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4672/TCT-QLN miễn tiền phạt xóa nợ thuế hỏa hoạn 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4672/TCT-QLN miễn tiền phạt xóa nợ thuế hỏa hoạn 2015

            • 06/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực