Công văn 4672/UBND-KT1

Công văn 4672/UBND-KT1 năm 2011 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4672/UBND-KT1 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới 01/10/2011 Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4672/UBND-KT1
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

Phú Thọ, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành.

 

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (đối với phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng công việc còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

c) Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá công bố tại các công văn số 376/UBND-XD1 ngày 15/02/2008, số 377/UBND-XD1 ngày 15/02/2008, số 378/UBND-XD1 ngày 15/02/2008, số 379/UBND-XD1 ngày 15/02/2008, số 380/UBND-XD1 ngày 15/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với khối lượng công việc thực hiện từ ngày 01/10/2011 trở đi như sau:

c.1) Đối với dự toán xây dựng công trình:

- Địa bàn thành phố Việt Trì: Điều chỉnh chi phí nhân công với hệ số KĐCNC = 3,29 và chi phí máy thi công với hệ số KĐCMTC = 1,84.

- Địa bàn thị xã Phú Thọ và các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao: Điều chỉnh chi phí nhân công với hệ số KĐCNC = 2,87 và chi phí máy thi công với hệ số KĐCMTC = 1,73.

- Địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Yên Lập, Đoan Hùng: Điều chỉnh chi phí nhân công hệ số KĐCNC = 2,59 và chi phí máy thi công với hệ số KĐCMTC = 1,64.

c.2) Đối với dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

- Địa bàn thành phố Việt Trì: Điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát xây dựng với hệ số KĐCNCKS = 3,29.

- Địa bàn thị xã Phú Thọ và các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao: Điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát xây dựng với hệ số KĐCNCKS = 2,87.

- Địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Yên Lập, Đoan Hùng: Điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát xây dựng với hệ số KĐCNCKS = 2,59.

d) Dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá công bố tại các công văn số 4323/UBND-KT1 ngày 24/11/2011, số 4324/UBND-KT1 ngày 24/11/2011, số 4325/UBND-KT1 ngày 24/11/2011, số 4326/UBND-KT1 ngày 24/11/2011, số 4327/UBND-KT1 ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã tính theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

2. Các chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đối với các công trình lập dự toán theo đơn giá riêng (không áp dụng các đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố), chủ đầu tư căn cứ phương pháp, nguyên tắc điều chỉnh và mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng được quy định cụ thể như trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các chủ đầu tư phản ánh về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-62b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Thao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4672/UBND-KT1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4672/UBND-KT1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4672/UBND-KT1 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới 01/10/2011 Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4672/UBND-KT1 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới 01/10/2011 Phú Thọ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4672/UBND-KT1
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýPhạm Quang Thao
        Ngày ban hành19/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4672/UBND-KT1 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới 01/10/2011 Phú Thọ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4672/UBND-KT1 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới 01/10/2011 Phú Thọ

         • 19/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực