Công văn 4676/TCT-QLN

Công văn 4676/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4676/TCT-QLN vướng mắc áp dụng cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4676/TCT-QLN
V/v vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3443/CT-HCQTTVAC ngày 16/10/2015 về việc vướng mắc về quản lý hóa đơn của người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế thành phố Đà Nng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 4, Điều 13, Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng: Trong thời gian thực hiện biện pháp cưỡng chế này, cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân đang bị cưỡng chế

Căn cứ quy định trên, nếu doanh nghiệp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Đà Nng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC,
CS, TVQT - TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).
8

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4676/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4676/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4676/TCT-QLN vướng mắc áp dụng cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4676/TCT-QLN vướng mắc áp dụng cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4676/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhi Vân Tuấn
        Ngày ban hành06/11/2015
        Ngày hiệu lực06/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4676/TCT-QLN vướng mắc áp dụng cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4676/TCT-QLN vướng mắc áp dụng cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 2015

             • 06/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực