Công văn 4677/VPCP-KGVX

Công văn 4677/VPCP-KGVX năm 2014 về chế độ đối với cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4677/VPCP-KGVX 2014 chế độ cán bộ công chức Ủy ban Biên giới quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4677/VPCP-KGVX
V/v chế độ đối với cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia (tại văn bản số 8096-CV/VPTW ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia được hưởng chế độ đãi ngộ theo hình thức hỗ trợ trong môi trường làm việc có cường độ cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - TBXH, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4677/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4677/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2014
Ngày hiệu lực23/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4677/VPCP-KGVX 2014 chế độ cán bộ công chức Ủy ban Biên giới quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4677/VPCP-KGVX 2014 chế độ cán bộ công chức Ủy ban Biên giới quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4677/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành23/06/2014
        Ngày hiệu lực23/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4677/VPCP-KGVX 2014 chế độ cán bộ công chức Ủy ban Biên giới quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4677/VPCP-KGVX 2014 chế độ cán bộ công chức Ủy ban Biên giới quốc gia

              • 23/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực