Công văn 468/BXD-KTTC

Công văn số 468/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí máy, thiét bị thi công đối với một số máy, thiết bị chuyên ngành

Nội dung toàn văn Công văn 468/BXD-KTTC điều chỉnh chi phí máy, thiết bị thi công máy, thiết bị chuyên ngành


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 468/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh chi phí máy, thiét bị thi công đối với một số máy, thiết bị chuyên ngành

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Trả lời văn bản số 250/BNN - XD ngày 07/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập bảng giá ca máy phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để ban hành và hướng dẫn áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD thay thế cho các Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, số10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001, số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các văn bản về giá ca máy do Bộ Xây dựng đã ban hành trước đây và là cơ sở để lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương;

Đối với những loại máy và thiết bị thi công có trong các tập định mức mới nhưng chưa có trong phụ lục hướng dẫn trong Thông tư số 06/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn bổ sung;

Trong khi chưa ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng và đơn giá xây dựng mới của địa phương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD để lập đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành và ban hành áp dụng. Bộ Xây dựng lưu ý: Tập đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chỉ áp dụng đối với những địa phương chưa ban hành đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành.

Căn cứ hướng dẫn trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP - BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 468/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu468/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2006
Ngày hiệu lực20/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 468/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 468/BXD-KTTC điều chỉnh chi phí máy, thiết bị thi công máy, thiết bị chuyên ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 468/BXD-KTTC điều chỉnh chi phí máy, thiết bị thi công máy, thiết bị chuyên ngành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu468/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/03/2006
        Ngày hiệu lực20/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 468/BXD-KTTC điều chỉnh chi phí máy, thiết bị thi công máy, thiết bị chuyên ngành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 468/BXD-KTTC điều chỉnh chi phí máy, thiết bị thi công máy, thiết bị chuyên ngành

           • 20/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực