Công văn 469/HTQTCT-HT

Công văn 469/HTQTCT-HT năm 2017 về cung cấp thông tin việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 469/HTQTCT-HT 2017 cung cấp thông tin việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/HTQTCT-HT
V/v cung cấp thông tin về việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được phản ánh của một số Sở Tư pháp về việc gặp khó khăn trong xác định các loại giấy tờ thuộc diện được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, sau khi trao đổi với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cung cấp thông tin liên quan đến các giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự như sau:

1. Về Danh sách các nước và loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Đề nghị Sở Tư pháp sao gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn Danh sách cập nhật mới nhất, tính đến tháng 4/2017 theo thông báo của Cục Lãnh sự (gửi kèm theo).

Các cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn cần thường xuyên tham khảo Danh sách đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự - Bộ Ngoại giao (địa chỉ https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=755) để có thông tin cập nhật mới nhất.

Theo Danh sách này thì đối với những loại giấy tờ quy định “chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp” được hiểu là giấy tờ, tài liệu chuyển giao giữa các cơ quan chức năng dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo quy định của hiệp định, thỏa thuận về tương trợ tư pháp đã ký kết. Do đó, các giấy tờ do cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại các cơ quan chức năng của Việt Nam (và ngược lại) không thuộc diện miễn HPH/CNLS.

2. Về các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam mang về Việt Nam nhưng chưa được HPH/CNLS

Theo quy định hiện hành, các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng thực (bao gồm cả giấy tờ, tài liệu cấp cho công dân Việt Nam) cần được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn HPH/CNLS, để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Việc HPH/CNLS đối với giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có thể được thực hiện theo hai cách sau:

(i) Tại nước ngoài: Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu sau đó chuyển tới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để hợp pháp hóa lãnh sự.

(ii) Tại Việt Nam: Cơ quan đại diện của nước cấp giấy tờ, tài liệu chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu sau đó chuyển tới Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) để hợp pháp hóa lãnh sự.

Nếu Cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam không chứng nhận các giấy tờ, tài liệu do các cơ quan chức năng của nước đó cấp (ví dụ: Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội) để thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) thì cần thực hiện theo cách (i) nêu trên. Trong trường hợp người được cấp giấy tờ, tài liệu không thể sang nước ngoài để làm thủ tục CNLS/HPH thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay thủ tục này.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi và đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị có văn bản báo cáo về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Vụ HTQT, PLQT (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT (Thảo).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 469/HTQTCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu469/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2017
Ngày hiệu lực02/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 469/HTQTCT-HT 2017 cung cấp thông tin việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 469/HTQTCT-HT 2017 cung cấp thông tin việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu469/HTQTCT-HT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành02/06/2017
        Ngày hiệu lực02/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 469/HTQTCT-HT 2017 cung cấp thông tin việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 469/HTQTCT-HT 2017 cung cấp thông tin việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ

              • 02/06/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực