Công văn 4691/TCHQ-VNACCS

Công văn 4691/TCHQ-VNACCS năm 2014 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ do Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4691/TCHQ-VNACCS 2014 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4691/TCHQ-VNACCS
V/v hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phúc đáp nội dung công văn số 0883/HQBRVT-GSQL của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn cấp số tờ khai, theo dõi tờ khai theo phương pháp thủ công

Ngày 16/04/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4110/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu công văn 4110/TCHQ-GSQL và các văn bản quy định có liên quan để thực hiện

2. Việc hướng dẫn ra thông báo thuế trên hệ thống KT559

Đề nghị đơn vị tiến hành nhập thông báo thuế bằng tay trên chương trình kế toán KT559 tại chức năng 2.Nhập liệu->2.Nhập chứng từ ghi sổ thuế phải thu (Thông báo thuế)

Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS trả lời Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để biết);
- Cục GSQL (để biết);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, VNACCS (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Trần Hiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4691/TCHQ-VNACCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4691/TCHQ-VNACCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4691/TCHQ-VNACCS 2014 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4691/TCHQ-VNACCS 2014 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4691/TCHQ-VNACCS
        Cơ quan ban hànhBan triển khai Dự án VNACCS/VCIS
        Người kýNguyễn Trần Hiệu
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4691/TCHQ-VNACCS 2014 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4691/TCHQ-VNACCS 2014 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Quyết định 865/QĐ-TCHQ

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực