Công văn 4693/TCT-CS

Công văn 4693/TCT-CS năm 2015 về thủ tục áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4693/TCT-CS thủ tục áp dụng ưu đãi dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4693/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn s2113/CT-THNVDT ngày 26/08/2015 của Cục thuế tỉnh Đk Lk đ nghị hướng dn về thủ tục áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư dưới 15 tỷ đng, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 42, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư quy định:

“Điều 42. Dự án đầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư

1. Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vn đầu tư dưới 15 tỷ đng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện”.

Tại Điều 33, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập mới năm 2008 tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì đề nghị Cục thuế căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp đ xác định mức ưu đãi theo thực tế đáp ứng của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2008 thì hồ sơ xác định dự án đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4693/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4693/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4693/TCT-CS thủ tục áp dụng ưu đãi dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4693/TCT-CS thủ tục áp dụng ưu đãi dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4693/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4693/TCT-CS thủ tục áp dụng ưu đãi dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4693/TCT-CS thủ tục áp dụng ưu đãi dự án đầu tư dưới 15 tỷ đồng 2015

           • 09/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực