Công văn 4693/VPCP-KGVX

Công văn 4693/VPCP-KGVX về đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V – 2013 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4693/VPCP-KGVX đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4693/VPCP-KGVX
V/v đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V – 2013 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V – 2013 tại Việt Nam (Công văn số 3984/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 6 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông nam Á lần thứ V – 2013 tại Việt Nam;

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án tổ chức Đại hội nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị thủ tục tổ chức Đại hội này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, VHTTDL, CA, NG, TT&TT, YT;
- UBND TP. Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, ĐP, PL, TH, NC, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3); TD.35s

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4693/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4693/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2012
Ngày hiệu lực27/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4693/VPCP-KGVX đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4693/VPCP-KGVX đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4693/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành27/06/2012
        Ngày hiệu lực27/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4693/VPCP-KGVX đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4693/VPCP-KGVX đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

              • 27/06/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/06/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực