Công văn 4694/TCT-CS

Công văn 4694/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4694/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4694/TCT-CS
V/v: chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi : Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 7155/CT-QLĐ ngày 10/8/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 2, Luật số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục

đích kinh doanh. "

- Tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử

dụng đất phi nông nghiệp:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể như sau:

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Nghị định này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh."

- Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế quy định:

" Điều 1. Đối tượng chịu thuế

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh. "

- Tại Khoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

"Điều 3. Người nộp thuế

3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê). "

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các Công ty công ích của quận được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao để quản lý, khai thác sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho các cá nhân thuê sử dụng vào mục đích để ở và bán (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước) thì các Công ty này thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại đoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4694/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4694/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4694/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4694/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4694/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4694/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4694/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4694/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước 2015

            • 09/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực