Công văn 47/BNN-HTQT

Công văn 47/BNN-HTQT về tham gia dự án Vùng do Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 47/BNN-HTQT tham gia dự án Vùng do Tổ chức Nông Lương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 47/BNN-QHQT
V/v tham gia dự án Vùng do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ký văn bản thỏa thuận tài trợ 02 dự án: (i) “Tăng cường năng lực về hiện đại hóa tưới tại các quốc gia Châu Á”, mã dự án TCP/RAS/3303 D và (ii) “Triển khai Sáng kiến khu vực về quản lý thủy nông và Nước nông nghiệp khu vực châu Á Thái Bình Dương để thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ” mã dự án TCP/RAS/3304 D (Các văn kiện dự án gửi kèm)

Dự án (i) TCP/RAS/3303D: Dự kiến thực hiện từ năm 2010 – 2012, FAO tài trợ 480.000 USD để triển khai tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Malaisia, Thái Lan và Việt Nam.

Dự án (ii) TCP/RAS/3304D: Dự kiến thực hiện từ năm 2010 – 2012, FAO tài trợ 487.000 USD để triển khai tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Thái Lan và Việt Nam.

Đây là các dự án vùng, việc tham gia vào các dự án này sẽ tạo điều kiện cho các bên thụ hưởng có được kênh trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tiếp cận được với các phương pháp mới trong quản lý thủy nông, nâng cao được năng lực về quản lý nước trong nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời được tham gia vào các khóa đào tạo và hội thảo tăng cường năng lực.

Bộ NN&PTNT đã gửi công văn xin ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ngoại giao. Các Bộ đều cơ bản nhất trí với việc Bộ NN&PTNT tham gia 2 dự án này (văn bản gửi kèm).

Đối với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNT giải trình như sau: Đây là dự án vùng do FAO chủ trì và thực hiện, mục tiêu là tăng cường năng lực và triển khai sáng kiến mới, do đó các hoạt động phần lớn là của các chuyên gia tư vấn. Vì dự án có tính chất liên kết vùng và do FAO thực hiện nên không phân bổ chi phí riêng cho từng quốc gia riêng biệt. Các kết quả đầu ra của dự án đã được trình bày rõ trong văn kiện.

Lợi ích của việc tham gia dự án:

- Được tiếp cận với các phương pháp mới về quản lý nước trong nông nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt đã và đang bị suy thoái do các tác động của biến đổi khí hậu, phục vụ cho mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Có cơ hội chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm của các nước trong khu vực về quản lý thủy nông và quản lý hiệu quả sử dụng nước trong nông nghiệp.

- Có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài trợ trong quá trình thực hiện dự án.

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý từ cấp trung ương đến địa phương thông qua các đối thoại cấp địa phương, quốc gia và khu vực.

Nghĩa vụ tham gia thực hiện dự án:

- Chính phủ quốc gia tham gia dự án sẽ đề cử những người làm đầu mối liên lạc quốc gia để đảm bảo giữ liên lạc chặt chẽ giữa dự án và các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương, các tổ chức quản lý lưu vực, các cơ quan quản lý địa phương, các công ty quản lý thủy nông, các viện nghiên cứu và các tổ chức đại diện người sử dụng nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi mục tiêu trong các hội thảo và đối thoại cấp quốc gia.

- Các cơ quan tham gia thực hiện ở Việt Nam sẽ phải cung cấp một số nguồn lực như cán bộ, văn phòng và các hỗ trợ hậu cần cho cán bộ của dự án.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết liên quan đến dự án, thống kê và thông tin cấp quốc gia và lưu vực nơi thực hiện dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc Việt Nam tham gia hai dự án FAO vùng nêu trên và giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT, NG;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 47/BNN-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu47/BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2011
Ngày hiệu lực07/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 47/BNN-HTQT

Lược đồ Công văn 47/BNN-HTQT tham gia dự án Vùng do Tổ chức Nông Lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 47/BNN-HTQT tham gia dự án Vùng do Tổ chức Nông Lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu47/BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành07/01/2011
        Ngày hiệu lực07/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 47/BNN-HTQT tham gia dự án Vùng do Tổ chức Nông Lương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 47/BNN-HTQT tham gia dự án Vùng do Tổ chức Nông Lương

              • 07/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực