Công văn 47/YDCT-QLY

Công văn 47/YDCT-QLY năm 2014 áp thử kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện do Cục quản lý y, dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 47/YDCT-QLY năm 2014 áp thử kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/YDCT-QLY
V/v áp thử kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế
- Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;
- Bệnh viện Châm cứu trung ương;
- Bệnh viện Tuệ tĩnh - Học viện YDHCTVN;
- Bệnh viện YHCT Bộ Công An;
- Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 4858/QĐ-BYT về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”.

Bộ tiêu chí trên đã được thực hiện kiểm tra đối với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc. Riêng đối với hệ Bệnh viện YHCT do tính chất đặc thù nên có một số tiêu chí trong bộ tiêu chí chung chưa thực sự phù hợp với hệ BV YHCT.

Để việc triển khai hiệu quả Quyết định 4858/QĐ-BYT đối với hệ bệnh viện Y học cổ truyền trong năm 2014. Cục Quản lý Y, dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo bệnh viện Y học cổ truyền khẩn trương, tự tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo các tiêu chí được ban hành kèm theo Quyết định và công văn số 1158/KCB-QLCL ngày 05 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 được đăng tải tại website www.kcb.vn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Đối với các Bệnh viện YHCT tuyến Trung ương chủ động tổ chức áp thử bộ tiêu chí đã nêu trên.

Trong quá trình triển khai áp dụng Bộ tiêu chí, các bệnh viện tổng hợp những thuận lợi, khó khăn và đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chí phù hợp với đặc thù của hệ bệnh viện YHCT và gửi về Cục Quản lý YDCT trước ngày 15 tháng 6 năm 2014, để Cục Quản lý Y, dược cổ truyền kịp thời tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Chi tiết liên hệ Ths.BS. Hoàng Thị Hoa Lý, ĐT: 0912. 081218, email [email protected]

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Cục trưởng Cục QLYDCT (để b/c);
- Cục QLKCB (để biết);
- Lưu: VT, QLY.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 47/YDCT-QLY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu47/YDCT-QLY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 47/YDCT-QLY năm 2014 áp thử kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 47/YDCT-QLY năm 2014 áp thử kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu47/YDCT-QLY
        Cơ quan ban hànhDược cổ truyền, Cục Quản lý Y
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 47/YDCT-QLY năm 2014 áp thử kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 47/YDCT-QLY năm 2014 áp thử kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

           • 04/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực