Công văn 4708/TXNK-CST

Công văn 4708/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4708/TXNK-CST 2018 miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4708/TXNK-CST
V/v miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2480/ĐHQGHN-KHTC ngày 26/7/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về xin miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại ” được miễn thuế nhập khẩu và “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận... ”

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: “Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật” được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì: “Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế với từng trường hợp ”.

Do đó, đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn Viện vi sinh vật và Công nghệ Sinh học xác định có thuộc cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động hay không và nộp bổ sung những văn bản còn thiếu theo hướng dẫn về hồ sơ tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP làm căn cứ để Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để trường Đại học Quốc gia Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Yến (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4708/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4708/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4708/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4708/TXNK-CST 2018 miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4708/TXNK-CST 2018 miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4708/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4708/TXNK-CST 2018 miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4708/TXNK-CST 2018 miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ

            • 17/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực