Công văn 471/TCT-QLN

Công văn 471/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc xóa nợ tiền phạt chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 471/TCT-QLN 2015 xóa nợ tiền phạt chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/TCT-QLN
V/v vướng mắc xóa nợ tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 105/CT-QLN ngày 23/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc vướng mắc xóa nợ tiền phạt chậm nộp của Công ty TNHH Tấn Phát. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ngày 25/8/2014, Chính phủ có Nghị quyết số 63/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp:

- Khoản 14 Mục II “các giải pháp về thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Quốc hội” quy định: “Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Thẩm quyền xóa nợ thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế”.

- Tại điểm b Khoản 1 Mục III quy định: “Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp nêu tại mục II Nghị quyết này. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định".

2. Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó, Quốc hội không quy định nội dung xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp khách quan và đã nộp khoản thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công ty TNHH Tấn Phát nộp tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 471/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu471/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2015
Ngày hiệu lực06/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 471/TCT-QLN 2015 xóa nợ tiền phạt chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 471/TCT-QLN 2015 xóa nợ tiền phạt chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu471/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành06/02/2015
        Ngày hiệu lực06/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 471/TCT-QLN 2015 xóa nợ tiền phạt chậm nộp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 471/TCT-QLN 2015 xóa nợ tiền phạt chậm nộp

           • 06/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực