Công văn 471/UBND-NC

Công văn 471/UBND-NC báo cáo kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 471/UBND-NC kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch 2008 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/UBND-NC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

Bắc Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tư pháp.

Ngày 27/02/2013, Bộ Tư pháp có Công văn số 1566/BTP-HCTP về việc báo cáo kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/3/2013 để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 1566/QĐ-BTP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp kèm theo mẫu báo cáo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPNC, TH.
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNGLê Tuấn Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 471/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu471/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2013
Ngày hiệu lực04/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 471/UBND-NC kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch 2008 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 471/UBND-NC kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch 2008 Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu471/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Tuấn Phú
        Ngày ban hành04/03/2013
        Ngày hiệu lực04/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 471/UBND-NC kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch 2008 Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 471/UBND-NC kết quả thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch 2008 Bắc Giang

             • 04/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực