Công văn 4710/TCT-CS

Công văn 4710/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4710/TCT-CS 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4710/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời điểm 1 công văn số 1646/CT-THNVDT ngày 14/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu tại công văn số 1646/CT-THNVDT ngày 14/9/2015 thì:

- Trường hợp Công ty cổ phần Đông Hải có dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy Giao Long tại Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành - thuộc danh mục địa bàn kinh tế xã hội khó khăn), được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre cấp Giy chứng nhận đầu tư năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2011 nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

- Trường hợp Công ty TNHH 1 TV Furukawa Automotive Systems (Việt Nam) được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2011 để mở rộng quy mô sản xuất nhà máy sản xuất bộ dây điện xe hơi tại KCN Giao Long (huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre - thuộc danh mục địa bàn kinh tế xã hội khó khăn) và sản xut chính thức từ tháng 11/2011 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Đ nghị Cục Thuế căn cứ các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4710/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4710/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2015
Ngày hiệu lực10/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4710/TCT-CS 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4710/TCT-CS 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4710/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành10/11/2015
        Ngày hiệu lực10/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4710/TCT-CS 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4710/TCT-CS 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

         • 10/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực