Công văn 4711/TXNK-CST

Công văn 4711/TXNK-CST năm 2017 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4711/TXNK-CST 2017 thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/TXNK-CST
V/v thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2357/HQĐNa-TXNK ngày 01/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn thuế xuất khẩu đối với phế liệu, phế phẩm xuất trả bên đặt gia công thuộc hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, trong hợp đồng gia công có điều khoản thỏa thuận bên đặt gia công nhận lại toàn bộ phế liệu, phế phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công thì khi xuất trả lại phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công không phải nộp thuế xuất khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, CST (3)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4711/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4711/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4711/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4711/TXNK-CST 2017 thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4711/TXNK-CST 2017 thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4711/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4711/TXNK-CST 2017 thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4711/TXNK-CST 2017 thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công

            • 28/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực