Công văn 4714/BGTVT-KHCN

Công văn 4714/BGTVT-KHCN thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô IBEE-V3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4714/BGTVT-KHCN thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị xe ô tô IBEE


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4714/BGTVT-KHCN
V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô IBEE-V3

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu.

Căn cứ Biên bản kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (TBGSHT) do Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngày 04 tháng 5 năm 2013 tại trụ sở Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT, số 08-SXLR/2011/BGTVT-KHCN ngày 26/7/2011 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm TBGSHT IBEE-V3 của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu.

Kể từ ngày ký của văn bản này, các sản phẩm TBGSHT IBEE-V3 còn Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp TBGSHT theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

2. Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu chịu trách nhiệm khắc phục các tồn tại, đảm bảo phù hợp theo yêu cầu quy định và thực hiện đúng cam kết tại Biên bản kiểm tra ngày 04 tháng 5 năm 2013 về việc chủ động phối hợp với Công ty Nasia Hòa Lạc tiếp tục bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm TBGSHT IBEE-V3 đã lắp đặt trên các phương tiện theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KHCN (để b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để p/h);
- Các Sở Giao thông vận tải (để p/h);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ Vận tải (để ph/h);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4714/BGTVT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4714/BGTVT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4714/BGTVT-KHCN

Lược đồ Công văn 4714/BGTVT-KHCN thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị xe ô tô IBEE


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4714/BGTVT-KHCN thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị xe ô tô IBEE
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4714/BGTVT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Ích
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4714/BGTVT-KHCN thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị xe ô tô IBEE

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4714/BGTVT-KHCN thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị xe ô tô IBEE

             • 24/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực