Công văn 4715/BHXH-CST

Công văn 4715/BHXH-CST báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4715/BHXH-CST báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4715/BHXH-CST
V/v báo cáo nhanh công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Để kịp thời có số liệu đánh giá công tác cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) phục vụ việc xây dựng báo cáo tổng kết năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 của Ngành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) báo cáo nhanh tình hình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trong thời gian qua theo nội dung, cụ thể sau:

I. Tính từ năm 1995 đến 31/12/2011 (ước đến 31/12/2011).

1. Tổng số sổ BHXH đã cấp.

2. Tổng số sổ BHXH đã ghi xác nhận để di chuyển bảo lưu và giải quyết các chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

- Di chuyển:

+ Nội tỉnh:

+ Ngoại tỉnh:

- Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng.

- Giải quyết chế độ tử tuất.

- Giải quyết trợ cấp một lần.

+ Tại tỉnh

+ Tỉnh khác chuyển đến

- Giải quyết trợ cấp thất nghiệp

- Bảo lưu

II. Số liệu phát sinh trong năm ước tính đến 31/12/2011.

1. Tổng số người đang tham gia BHXH:

Trong đó:

- Số người đã được cấp sổ BHXH.

- Số người chưa được cấp sổ BHXH (nêu rõ lý do, nguyên nhân chưa được cấp sổ BHXH).

2. Tổng số thẻ BHYT phát hành, đạt tỷ lệ % so với tổng dân số toàn tỉnh, thành phố:

Trong đó:

- Học sinh, sinh viên, đạt tỷ lệ % so với tổng số học sinh, sinh viên toàn tỉnh, thành phố;

- Trẻ em dưới 6 tuổi, đạt tỷ lệ % so với tổng số trẻ em dưới 6 tuổi của toàn tỉnh, thành phố.

- Đối tượng người nghèo.

- Đối tượng cận nghèo.

- Đối tượng khác.

- Đối tượng tự nguyện.

Yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo nhanh số liệu về BHXH Việt Nam (qua Ban Cấp sổ, thẻ) trước ngày 12/11/2011 bằng đường fax 043 6285247 hoặc theo địa chỉ email: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Chu Minh Tộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4715/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4715/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2011
Ngày hiệu lực09/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4715/BHXH-CST báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4715/BHXH-CST báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4715/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýChu Minh Tộ
        Ngày ban hành09/11/2011
        Ngày hiệu lực09/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4715/BHXH-CST báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4715/BHXH-CST báo cáo nhanh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, y tế

              • 09/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực