Công văn 4715/BKH-ĐTNN

Công văn số 4715/BKH-ĐTNN về việc xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008 và 2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4715/BKH-ĐTNN xây dựng Chương trình XTĐT quốc gia năm 2008 và 2009


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4715/BKH-ĐTNN
V/v xây dựng Chương trình XTĐT quốc gia năm 2008 và 2009.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ngày 17/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (XTĐTQG) giai đoạn 2007 – 2010. Thực hiện Quy chế này, ngày 1/8/2007, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có công văn số 5480/BKH-ĐTNN gửi các cơ quan đề nghị xây dựng đề án XTĐT để tổng hợp và đưa vào Chương trình XTĐTQG năm 2008. Về việc tổng hợp và xây dựng Chương trình này Bộ KH&ĐT có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết giảm chi tiêu ngân sách nhà nước do tình hình kinh tế năm 2008 nước ta có nhiều khó khăn, Hội đồng thẩm tra Chương trình XTĐTQG nhất trí trước mắt tập trung vào các chương trình xúc tiến đầu tư theo định hướng ngành, lĩnh vực mang tính quốc gia do các bộ ngành chủ trì với sự tham gia và phối hợp tổ chức của các địa phương. Theo kiến nghị nêu trên của Hội đồng thẩm tra Chương trình XTĐTQG, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã ký Quyết định số 505/QĐ-BKH ngày 25/4/2008 phê duyệt Chương trình XTĐTQG năm 2008.

Liên quan đến việc chuẩn bị xây dựng Chương trình XTĐTQG năm 2009, theo Điều 4 Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình XTĐTQG nêu trên, các bộ ngành, địa phương sẽ chủ động xây dựng và gửi đề án xúc tiến đầu tư đến Bộ KH&ĐT trước ngày 1 tháng 7 hàng năm để tổng hợp và xây dựng Chương trình XTĐTQG năm tiếp theo. Các đề án này cần được giải trình rõ về sự cần thiết, nội dung hoạt động, kế hoạch tổ chức, các cơ quan tham gia, phối hợp và các thông tin khác theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 504/QĐ-BKH ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm tra Chương trình XTĐTQG. Các đề án xúc tiến đầu tư phải có mục tiêu và nội dung phù hợp với các quy định tại Điều 3 của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình XTĐTQG giai đoạn 2007 – 2010 nói trên.

Ngoài ra đối với các bộ ngành, các đề án xúc tiến đầu tư phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Chính phủ đối với ngành lĩnh vực quản lý trong giai đoạn sắp tới.

Đối với các đề án XTĐT do địa phương đề xuất, do điều kiện hạn chế của ngân sách nhà nước và tính chất của Chương trình XTĐTQG, đề nghị các địa phương xây dựng đề án có nội dung xúc tiến đầu tư theo vùng; trên cơ sở đề xuất của các địa phương Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp trình Hội đồng thẩm tra Chương trình XTĐTQG xem xét và giao cho các bộ ngành hoặc địa phương chủ trì tổ chức thực hiện các đề án XTĐT mang tính chất vùng đảm bảo nguyên tắc thống nhất, gắn kết, tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ KH&ĐT xin thông báo và mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT, Ban quản lý KCN; các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4715/BKH-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4715/BKH-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2008
Ngày hiệu lực01/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4715/BKH-ĐTNN xây dựng Chương trình XTĐT quốc gia năm 2008 và 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4715/BKH-ĐTNN xây dựng Chương trình XTĐT quốc gia năm 2008 và 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4715/BKH-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Bích Đạt
        Ngày ban hành01/07/2008
        Ngày hiệu lực01/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4715/BKH-ĐTNN xây dựng Chương trình XTĐT quốc gia năm 2008 và 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4715/BKH-ĐTNN xây dựng Chương trình XTĐT quốc gia năm 2008 và 2009

           • 01/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực