Công văn 4716/TCT-QLN

Công văn 4716/TCT-QLN năm 2015 về không tính tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4716/TCT-QLN 2015 không tính tiền chậm nộp tiền thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4716/TCT-QLN
V/v không tính tiền chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1973/CT-QLN ngày 23/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bc Ninh về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4558/TCT-QLN vviệc không tính tiền chậm nộp tiền thuế. Tại điểm 2 Công văn số 4558/TCT-QLN (nêu trên) đã quy định về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm nộp đi với người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu công văn số 4558/TCT-QLN (nêu trên) đhướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4716/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4716/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2015
Ngày hiệu lực10/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4716/TCT-QLN 2015 không tính tiền chậm nộp tiền thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4716/TCT-QLN 2015 không tính tiền chậm nộp tiền thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4716/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Đức Tuân
        Ngày ban hành10/11/2015
        Ngày hiệu lực10/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4716/TCT-QLN 2015 không tính tiền chậm nộp tiền thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4716/TCT-QLN 2015 không tính tiền chậm nộp tiền thuế

             • 10/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực