Công văn 4719/BCT-KHCN

Công văn 4719/BCT-KHCN năm 2014 chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4719/BCT-KHCN 2014 triển khai 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quản lý chất lượng thép


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4719/BCT-KHCN
V/v: chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Công Thương và Khoa học và Công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu các khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu trong giai đoạn đầu thực hiện, đề nghị quý Bộ phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN:

a) Các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được điều chỉnh bởi quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (khoản 5 Điều 21) và Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP,

b) Hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được điều chỉnh bởi Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

c) Sản phẩm thép nhập khẩu về để gia công xuất khẩu được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chương 6 Gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; Thông tư 128/2013/TT-BTC (chương II Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

d) Các đơn hàng phục vụ mục đích đặc biệt như an ninh quốc phòng, Công trình/ Dự án trọng điểm quốc gia, Công trình/ Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các loại thép làm khuôn mẫu và sử dụng cho mục đích đặc biệt khác có xác nhận của Bộ Công Thương.

2. Các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN:

a) Các đơn hàng nhập khẩu thép đã ký trước 01 tháng 01 năm 2014 và đã mở LC thanh toán hoặc đã thanh toán qua ngân hàng trước ngày 01 tháng 6 được miễn kiểm tra đánh giá sự phù hợp về chất lượng.

b) Đối với sản phẩm thép có thiết kế quy định trong hợp đồng về kích thước và các loại thép hình theo yêu cầu riêng, chấp nhận kiểm tra các chỉ tiêu không phá hủy, không phải cắt mẫu với số hàng về cảng đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2014.

c) Từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, các doanh nghiệp nhập khẩu thép quy định tại Phụ lục II được nhập khẩu trên cơ sở đăng ký nhu cầu nhập khẩu với Bộ Công Thương để xác nhận nhu cầu căn cứ trên lượng thép đã nhập, không cần bổ sung Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng.

d) Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan địa phương thực hiện việc cho phép đưa hàng về kho bãi của đơn vị theo đề nghị bằng văn bản của tổ chức Chứng nhận đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định theo quy định tại Điểm b.1.3, Điều 27 thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2013.

e) Mã HS cấp độ bốn số tại Phụ lục I của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN được sử dụng để làm căn cứ phục vụ xác định Danh mục chủng loại thép thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan để xây dựng danh mục theo mã HS cấp độ tám số.

3. Đối với việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn

Tạm dừng việc kiểm tra tại nguồn từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 cho đến khi Bộ Công Thương điều chỉnh Quy trình kiểm tra tại nguồn cho phù hợp.

4. Tổ công tác liên Bộ

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan sẽ thành lập tổ công tác liên Bộ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan để phối hợp;
- Vụ: CNNg; PC;
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Hiệp hội thép VN;
- VCCI;
- Thứ trưởng: Trần Tuấn Anh; Lê Dương Quang; Trần Việt Thanh (Bộ KHCN) để báo cáo
- Lưu: KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4719/BCT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4719/BCT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4719/BCT-KHCN 2014 triển khai 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quản lý chất lượng thép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4719/BCT-KHCN 2014 triển khai 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quản lý chất lượng thép
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4719/BCT-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành30/05/2014
       Ngày hiệu lực30/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4719/BCT-KHCN 2014 triển khai 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quản lý chất lượng thép

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4719/BCT-KHCN 2014 triển khai 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quản lý chất lượng thép

          • 30/05/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/05/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực